REKLAMACJE 


1. Jeżeli produkt działa wadliwie możesz skorzystać z gwarancji producenta. 


Wszystkie produkty sprzedawane przez nas posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas trwania gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Możesz przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji także za naszym pośrednictwem.
 
  • Przed przekazaniem reklamowanego produktu prosimy, abyś przesłał nam zgłoszenie reklamacyjne. Najprościej i najszybciej dokonasz tego poprzez Formularz kontaktowy (musisz być zalogowany na swoje konto klienta) wpisując numer zamówienia i zaznaczając produkt, którego reklamacja dotyczy. 

  • Zgłoszenie reklamacyjne możesz także przesłać pocztą na adres: Ambusto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 231 E,F, 53-234 Wrocław

  • Prosimy, abyś dokładnie sprawdził uszkodzony sprzęt, a objawy uszkodzenia dokładnie opisał w zgłoszeniu reklamacyjnym. 
 
 Na  każde zgłoszenie reklamacyjne otrzymasz odpowiedź, a nasz pracownik skontaktuje się z Tobą niezwłocznie w celu ustalenia dalszego postępowania.


2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
 
Reklamacje wadliwych produktów możesz zgłosić:
 
  •  poprzez Formularz kontaktowy (musisz być zalogowany na swoje konto klienta) wpisując numer zamówienia i zaznaczając produkt, którego reklamacja dotyczy
 
lub
 
  • listownie na adres: Ambusto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 231 E,F, 53-234 Wrocław.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:

  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady,

  • wskazanie Twoich oczekiwań dotyczących sposobu realizacji naszych zobowiązań,

  • dane kontaktowe składającego reklamację.

Na  każde zgłoszenie reklamacyjne otrzymasz odpowiedź, a nasz pracownik skontaktuje się z Tobą niezwłocznie w celu ustalenia dalszego postępowania.


PAMIĘTAJ!

Jednym z najczęstszych powodów reklamacji jest uszkodzenie towaru w transporcie.

Po dostarczeniu przesyłki przez kuriera prosimy, byś sprawdził od razu stan opakowania produktu oraz taśm i plomb zabezpieczających. Jeśli te nie wzbudzają zastrzeżeń podpisz list przewozowy i ureguluj należność. Następnie wyjmij produkt z opakowania i sprawdź, czy nie jest on uszkodzony oraz czy w pudełku znajdują się wszystkie części wymienione w instrukcji obsługi. Jeżeli wszystko jest w należytym porządku możesz bez obaw przyjąć przesyłkę.


Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenia, bądź braki - sporządzić na miejscu, w obecności kuriera, protokół szkody. Zapisz w nim wszystkie braki, uszkodzenia oraz datę i godzinę doręczenia przesyłki przez kuriera. Tak sporządzony protokół wraz z całą przesyłką oddaj z powrotem kurierowi.


 

Ogólne informacje dotyczące procedury reklamacji zostały zawarte w Regulaminie